Jak interpretowac! Ewangelie4? Semantyka metafory i przypowies:ci. Cz�owiek�Nauka �Wiara PLEASE add in translation into English

Citation

Wierzbicka, A 1999, 'Jak interpretowac! Ewangelie4? Semantyka metafory i przypowies:ci. Cz�owiek�Nauka �Wiara PLEASE add in translation into English', in Wojtowicza, . Pod redakcja? Jacka J. Jadackiego i (ed.), Materia�y sympozjum dla uczczenia jubileuszu 2000-lecia chrzescijan:stwa, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, pp. 253-268.

Year

1999

Field of Research

  • Linguistic Structures (Incl. Grammar, Phonology, Lexicon, Semantics)

Updated:  13 June 2024 / Responsible Officer:  Director (Research Services Division) / Page Contact:  Researchers