Skip navigation
The Australian National University

Expectations in implementing the EU Water Framework Directive

Citation

van der Heijden, J, Broekhans, B & ten Heuvelhof, E 2010, 'Verwachtingsmanagement in de kolommenstructuur: In de polder domineerde de vraag: mag het een onsje minder?' (Expectations in implementing the EU Water Framework Directive), in: Van der Arend, S. et. al., Tien Jaar Ervaring met de Europese Kaderrichtlijn Water (Implementing the European Water Framework Directive: Ten Years After), The Hague: Dutch Ministry of Transport, Public Works and Management, pp. 81-90.

Year

2010

Updated:  24 February 2018 / Responsible Officer:  Director (Research Services Division) / Page Contact:  Researchers