Skip navigation
The Australian National University

On private sector involvement in the enforcement of public building regulations

Citation

de Jong, J & van der Heijden, J 2010, 'Vernieuwing door samenwerking. Over het betrekken van private partijen bij het handhaven van publiekrechterlijke bouwregelgeving' (On private sector involvement in the enforcement of public building regulations), in: Chao-Duivis, M. et.al., Alleen Samen (Only in Collaboration), The Hague: Stichting Instituut voor Bouwrecht, pp. 57-66.

Year

2010

Updated:  22 February 2018 / Responsible Officer:  Director (Research Services Division) / Page Contact:  Researchers