Shokuminchi shiso to imin: Toyohara no chobo kara

Citation

Morris-Suzuki, T 2002, 'Shokuminchi Shiso to Imin: Toyohara no Chobo kara', in Komori Yoichi, Chino Kaori, Sakai Naoki, Narita Ryuichi, Shimazono Susumu, Yoshi (ed.), Iwanami Koza Kindai Nihon no Bunkashi 6: Kakudai suru Modaniti 1920-30 nendai 2, Iwanami Shoten, Tokyo, pp. 185-214.

Year

2002

Field of Research

  • Asian History

Updated:  16 August 2020 / Responsible Officer:  Director (Research Services Division) / Page Contact:  Researchers