Senso no Bunka, Heiwa no Bunka: Kankoku, Nihon to Tohoku Ajia no Reisen kara Posuto-Reisen e no Iko

Citation

Morris-Suzuki, T 2013, 'Senso no Bunka, Heiwa no Bunka: Kankoku, Nihon to Tohoku Ajia no Reisen kara Posuto-Reisen e no Iko', in Kang Sangjung (ed.), Nikkan Kankei no Mirai o Koso suru, Nihon Heiko Shinkeika Gakkai/Japan Society for Equilibrium Research, Tokyo, pp. 37-69.

Year

2013

Field of Research

  • Asian History

Updated:  10 August 2020 / Responsible Officer:  Director (Research Services Division) / Page Contact:  Researchers