(Watashitachi ga Shiru) Nihon no Owari na no ka

Citation

T. Morris-Suzuki, 2011, "(Watashitachi ga Shiru) Nihon no Owari na no ka" (The End of Japan [as we Knew it]?) in Uchihashi Katsuto ed., Daishinsai no naka de: Watashitachi wa Nani o Subeki ka (In the Midst of Disaster: What Should be Done?), Tokyo, Iwanami Shinsho.

Year

2011

Updated:  22 February 2020 / Responsible Officer:  Director (Research Services Division) / Page Contact:  Researchers