Dekolonyal na Elastisidad sa Salaysay ng Paglalakbay at na Naglalakbay ng Makatang Filipinong Transnasyonal: Mga Pakikipagsapalarang Malikhain at Kritikal/Decolonial Elasticity in the Filipino Transnational Poet's Travel and Traveling Story: Creative-Criti

Citation

Bobis, M 2021, 'Dekolonyal na Elastisidad sa Salaysay ng Paglalakbay at na Naglalakbay ng Makatang Filipinong Transnasyonal: Mga Pakikipagsapalarang Malikhain at Kritikal/Decolonial Elasticity in the Filipino Transnational Poet's Travel and Traveling Story: Creative-Critical Journeys', Katipunan: Journal ng mga Pag-aaral sa Wika, Panitikan, at Sining at Kulturang Filipino/Katipunan: Journal of Research in Filipino Language, Literature, Arts & Culture, no. 8, pp. 56-84.

Year

2021

ANU Authors

Updated:  28 May 2024 / Responsible Officer:  Director (Research Services Division) / Page Contact:  Researchers